ಈ ಗಿಡದ ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಿಕ್ಕರೆ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಮನೆಗೆ ತಂದು ಉಪ್ಪಿನ ಭರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ..!!!
ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಳು

ಈ ಗಿಡದ ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಿಕ್ಕರೆ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಮನೆಗೆ ತಂದು ಉಪ್ಪಿನ ಭರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ..!!!

ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಇಂಗಳಕಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಿರಿಯರು ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಇಂಗಳಕಾಯು ಗಿಡವನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಉಪ್ಪಿನ ಭರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತಹ ರೂಢಿ ಇತ್ತು.…

ನರದೋಷದಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಎಚ್ಚರ..!!!
ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಳು

ನರದೋಷದಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಎಚ್ಚರ..!!!

ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನರಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣು ಮಂಜಾಗುವುದೂ, ಅಥವಾ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸದೇ ಹೋಗುವುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಣ್ಣಿನ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಸರಿ ಕಣ್ಣಿನ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಎಷ್ಟೋ…