ಮುಖದ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್.
ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಳು

ಮುಖದ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್.

ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಈ ಬಿರು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬಿಡಲಾಗದೇ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮುಖದ ಅಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ ಕಾಂತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯನ ಯುವಿ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಕಾಂತಿ ಹೀನವಾಗಿ…

ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಶೈಲಿಯ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಬಟ್ಟರ್ ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿ.
ಆರೋಗ್ಯ

ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಶೈಲಿಯ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಬಟ್ಟರ್ ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿ.

ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಬಂತು ಎಂದರೆ ದಿನದ ಓಡಾಟ, ಅಲೆದಾಟ, ಮತ್ತು ಒಂದಿಷ್ಟು ಶಾಪಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನಲು ಆಗದೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಗೆ ಹೋಗುವವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಆದರೆ, ವೀಕೆಂಡ್ ಬಂತು ಎಂದರೆ ಇಡೀ ದಿನ ಇಡೀ ವಾರದ ಮಿಕ್ಕಿದ…